Szanowni Państwo, Uczestnicy „Konkursu Eva Minge Design”,

Eva Minge Design sp. z o.o. jako organizator „Konkursu Eva Minge Design” ogłoszonego w dniu 4 maja 2020 r., niniejszym informuje, że Jury Konkursu w oparciu o ocenę zgłoszonych przez Państwa projektów wyłoniło Laureata Konkursu. Autorką zwycięskiego projektu opraw okularowych jest Pani Katarzyna Zabłocka, której serdecznie gratulujemy.

Laureatce Konkursu została przyznana nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł.

Zgodnie z werdyktem Jury i Regulaminem Konkursu nagroda zostanie wypłacona w terminie trzydziestu dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.

Uprzejmie prosimy Laureatkę Konkursu o skontaktowanie się z Organizatorem Konkursu za pośrednictwem e-mail: konkurs@eyeminge.com lub telefonicznie pod numerem +48 609 990 524.